divendres, 18 de juliol de 2008

WebQuest: Una passejada per La Renaixença

Una passejada per la Renaixença: Una WebQuest de Llengua i Literatura Catalana per a Batxillerat
creada per Montse Xiqués