dimarts, 29 de juliol de 2008

WebQuest: Circuits elèctrics (la llei d'Ohm)

Circuits elèctrics La llei d'Ohm. Una Webquest de tecnologia per a 2on d'ESO
creada per Francisco LLamas