dijous, 17 de juliol de 2008

WebQuest: Les Vies de Comunicació

Les Vies de Comunicació :Una WebQuest de Tecnologia per 4t d`ESO
creada per Jordi Viñas - Marc Gamell - Anna Fernàndez- Blanca Benítez - Lluís Alemany
(no ha estat creada en el marc del curs pero sí per un alumne i uns companys seus)