dimarts, 22 de juliol de 2008

WebQuest: Les xifres de l'eurocopa

Les xifres de l'eurocopa Una WebQuest de matemàtiques per a 3r d' ESO
creada per: Núria Serra