dijous, 17 de juliol de 2008

WebQuest: Aplicació de les TIC a l'aula

Aplicació de les TIC a l'aula: Imatge i so en un projecte, per mestres
creada per Maite Gracia i Pausas